روز سه شنبه، مورخ  ۱۳۹۸/۰۷/۳۰  جناب اقای دکتر واحدی سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان تهران شرق به همراه جناب آقای غفاری از مرکز اموزش علمی کاربردی کاراد بازدید به عمل آوردند ابتدا جلسه ای در دفتر ریاست مرکز با حضور مهمانان ،رییس، معاون آموزشی و مدیر حراست مرکز برگزار شد آقای دکتر فرهادی رییس مرکز در خصوص فعالیت بخش های مختلف مرکز، چالشها ،راهکارها و همچنین چشم انداز مرکز سخنانی ایراد نمودند. در ادامه اقای دکتر واحدی رهنمود های لازم را ارائه نمودند. سپس از کلیه ی بخش های مرکز بازدید به عمل امد.

 ۱۳۹۸/۰۸/۰۴