مراسم رونمایی از مجوز مرکز رشد گردشگری کاراد با حضور جناب آقای دکتر موسوی راده مدیر محترم کل پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی ، جناب آقای دکتر پورجاوید ریاست محترم مرکز کاراد، سرکار خانم مهویدی زاده مدیر محترم آموزش مرکز علمی کاربردی کاراد، جناب آقای کتانی رئیس محترم اداره حمایت از طرحهای پژوهش و فناوری واحد استان تهران شرق، سرکار خانم شعبانی مسئول محترم واحد پژوهش و کارآفرینی، روز دوشنبه مورخ ۱۵ بهمن ۹۷ برگزار گردید.