اولین انتخابات سراسری انجمن های ورزشی دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی، روز دو شنبه – نوزدهم آذرماه سال جاری  در مرکز آموزش علمی کاربردی  تلاشگران اندیشه کاراد با رعایت تمامی اصول و قوانین انتخاباتی و بر اساس آیین نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار گردید.

این انتخابات که با حمایت و برنامه ریزی مسئولین مرکز و همدلی و همکاری دانشجویان  صورت پذیرفت، به عنوان نخستین تجربه این دانشگاه مورد استقبال دانشجویان مقاطع مختلف و همچنین اعضای تشکل‌ها، کانون‌ها و انجمن‌های دانشجویی واقع گردید.