رشته های تحصیلیمقطع کاردانی

هتلداری

گردشگری

امور بانکی

امور تشریفات

مدیریت کسب و کار

حسابداری مالی

آشپزی

بازاریابی

امور بورس

امور تبلیغات

روابط عمومی

امور بیمه

مقطع کارشناسی

بانکداری- مدیریت شعب

مدیریت گردشگری

حسابداری بانکی

مدیریت هتلداری

مقطع کارشناسی ارشد

نظارت بر تأسیسات گردشگری

طراحی سایتPAFCO