تماس با ما

  تلفن واحد ریاست مرکز

داخلی 8 - 91 و 88381590 021

تلفن واحد آموزش مرکز

داخلی 1 - 84 و 95 و 88381593 021

تلفن واحد مالی مرکز

داخلی 5 - 96 و 88381588 021

تلفن واحد حراست مرکز

88381575 021

  فکس مرکز

88381586 021

  آدرس پست الکترونیک ریاست

info@karad.co

  آدرس پست الکترونیک واحد آموزش

university@karad.co

  آدرس پستی


تهران - میدان هفتم تیر- ضلع شمالی مسجد الجواد - خیابان بهارمستان- پلاک
47

کد پستی

15747-18951


طراحی سایت پافکو