گالری تصاویر

جشنواره دانشجويي-29 آبان 95
جشنواره دانشجويي-29 آبان 95
مراسم روز دانشجو 16 آذر 1395
مراسم روز دانشجو 16 آذر 1395
مراسم روز دانشجو 16 آذر 1395
بزرگداشت معلم-12 ارديبهشت-96
ریاست محترم مرکز آموزش علمی-کاربردی تلاشگران اندیشه کاراد در مراسم جشنواره دانشجویی از اساتید،مدیران و کارشناسان محترم آموزش مرکز با ارائه تقدیرنامه تقدیر و تشکر بعمل آوردند.
ریاست محترم مرکز آموزش علمی-کاربردی کاراد در مراسم جشنواره دانشجویی، ضمن تشکر از دانشجویان مرکز بدلیل برگزاری و ارائه بسیار عالی مراسم جشنواره دانشجویی نکاتی را در جهت بهبود عملکرد دانشجویان متذکر گشتند.
1 2 3

طراحی سایت پافکو