صفحه اخبار

no picture

جشنواره ی هفته کار آفرینی در مورخ 21 آبان 1395 در مرکز آموزش علمی کاربردی تلاشگران اندیشه ی کاراد برگزار شد.

در طول یک هفته از 25  آبان 1395دانشجویان فعال در دفتر کارآفرینی و خلاقیت با نصب پیام ها و بریده روزنامه های مرتبط، در مسیر رفت و آمد دانشجویان، سعی در انتقال مفاهیم و ترویج فرهنگ نوآوری همراه با روش های راه اندازی کسب و کار موفق سعی در کاهش فاصله ی ایده تا عمل داشتند.

ادامه خبر


1 2 3

طراحی سایتPAFCO