نام دوره آموزشی: سالاد های بین المللی
نام مدرس: آقای اسلام رشیدی
زمان برگزاری: سه شنبه – ۲۲ مرداد ۹۸ – ساعت ۱۶ الی ۲۰
هزینه ثبت نام:
۱- مخصوص دانشجویان :۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال
ارائه کارت دانشجویی در دوره آموزشی الزامیست.
۲- مخصوص کاربر آزاد: ۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال

ثبت نام و پرداخت هزینه:
مراجعه به آدرس:
https://karad.co/registration