همزمان با مراسم افتتاحیه نوزدهمین دوره نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار تهران ۹۷، غرفه دانشگاه جامع علمی کاربردی تلاشگران اندیشه کاراد، مورد بازدید آقای دکتر امید (ریاست محترم دانشگاه جامع علمی کاربردی)، خانم دکتر بروجردی(معاون محترم پژوهش و فناوری)، آقای دکتر موسی زاده (سرپرست دفتر پژوهش و فناوری)، آقای دکتر اکرمی (ریاست محترم استان تهران شرق)، آقای دکتر فرهمندراد( ریاست محترم استان تهران غرب) قرا گرفت. در این نمایشگاه از دستاورد پژوهشی سرکارخانم طاهره نوریانی، دانشجوی مرکز آموزش علمی کاربردی تلاشگران اندیشه کاراد تحت عنوان” آتل انگشت آلومینیومی” رونمایی بعمل آمد . دست آورد خلاقانه و نوین خانم نوریانی که مورد تأیید جامعه پزشکی کشور واقع گردیده و به ثبت رسمی رسیده است و توسط ۱۱ نمایندگی در سطح کشور در حال توزیع انبوه می‌باشد، به کشور عراق نیز صادر می‌گردد. شایان توجه است که این دستاورد مورد توجه و تشویق هیئت بازدیدکننده قرار گرفت و مهر تأییدی بر تواتمندی شعار امسال این رویداد : “پژوهش هدفمند، فناوری ارزش آفرین درخدمت تولید ملی” بود.