مراسم بزرگداشت روز جهانی “موزه و میراث فرهنگی” توسط دانشجویان کارشناسی گردشگری ترم ۳ با حضور مدیرگروه، اساتید و سایر دانشجویان این رشته با سخنرانی استاد خانم نیری مدرس درس تاریخ و معماری گروه گردشگری در محل سالن همایش مرکز اجرا شد . این نشست به منظور معرفی انواع موزه ها ، اهمیت نقش ، جایگاه ، حفظ و انتقال مواریث فرهنگی و تاریخی به نسل آینده برگزار شد . در نهایت نشست با پرسش و پاسخ دانشجویان خاتمه یافت .

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸