کانون دانش آموختگان این مرکز با هدف ایجاد و حفظ ارتباط مستمر بین دانش آموختگان با یکدیگر و آشنائی و بهره گیری موثرتر از امکانات و تجربیات علمی فرهنگی اعضاء تشکیل شد . کانون دانش آموختگان تشکیلاتی است غیر انتفاعی ، غیر سیاسی و غیر دولتی که با حمایت مستقیم دانش آموختگان ، اساتید و مدرسین و سایر حامیان تشکیل گردیده و برای گسترش ارتباطات اجتماعی و فرهنگی میان دانش آموختگان مرکز آموزش علمی کاربردی تلاشگران اندیشه کاراد تلاش خواهد نمود .

از جمله مهمترین اهداف این کانون عبارتند از :

  • استفاده از استعداد ها ، توان ، تجربه و تخصص دانش آموختگان
  • ایجاد ارتباط علمی بین اعضاء و ایجاد زمینه ارتقاء علمی و تکمیل دانش و تجربه تخصصی اعضاء
  • برگزاری همایش هایآموزشی ، صنفی ، فرهنگی و …… از دیگر فعالیتهایی است که این کانون می تواند به آنها مبادرت نموده و از طریق آنها به ایجاد زمینه های رشد و بهره مندی اعضاء کمک نماید .
  • ایجاد ارتباط و تعامل سازنده بین همکاران شاغل در عرصه های مختلف علمی و اجرایی کشور
  • حضور موثر اعضاء ( دانش آموختگان ) در عرصه های فرهنگی جامعه علی الخصوص جامعه دانشگاهی
  • ایجاد زمینه مناسب جهت توسعه ، تعمیق و تعالی ارتباطات فرهنگی با سایر مراکز علمی و تحقیقاتی کشور
  • معرفی اعضا کانون جهت استفاده از تسهیلات مختلفی که از طریق دستگاهها و یا نهادهای مختلف در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

 

بدینوسیله کلیه علاقه مندان به عضویت در این کانون میتوانند از طریق لینک تلگرامی زیر اقدام نمایند :

https://t.me/karadgraduates

 

۲۲ مردادماه ۱۳۹۸