آزمون پایان ترم دانشجویان رشته آشپزی با حضور ریاست مرکز جناب آقای دکتر فرهادی، مدیر آموزش سرکار خانم مهویدی زاده و مدیر گروه آشپزی سرکارخانم دکتر عابدین زاده در خرداد ماه ٩٨ برگزار گردید.

۷ خرداد ۱۳۹۸