رئیس مرکز علمی کاربردی کاراد از راه اندازی رشته های جدید در سال تحصیلی ۹۹-۹۸ در این دانشگاه خبر داد . وی هدف از راه اندازی رشته های تخصصی را حرکت به سوی رشته های مهارتی دانش محور ، فعالیت های اقتصادی، ‌حضور در بازار کسب و کار ، کیفی سازی آموزشی و گسترش رشته های تحصیلات تکمیلی در جهت رسیدن به اهداف عالی دانشگاه علمی کاربردی و نقش مهم آن در ارتقاء سطح آموزشی کشور بر مبنای آینده نگری و نیاز سنجی جامعه و بازار کار و خروجی های موفق آن اشاره کرد.