جلسه توجیهی دانشجویان ورودی جدید بهمن ۱۳۹۷ به منظور آشنایی آنان با ضوابط، قوانین و آئین­نامه­ های آموزشی دانشگاه جامع روز سه­ شنبه مورخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ با حضور ریاست مرکز، مدیر آموزش، مدیران گروه­های علمی و مشاور مرکز در محل سالن همایش در محیطی پرشور و صمیمی برگزار گردید. ابتدا جناب آقای دکتر فرهادی ریاست مرکز درخصوص اهمیت آموزش­های مهارتی و جایگاه دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی در بازار کار، تشویق دانشجویان به تحصیل با هدف و انگیزه، ارتقاء توانمندی­های فردی به منظور کسب موقعیت شغلی مناسب در جامعه به طور مبسوط سخنرانی کردند. سپس مدیر آموزش ضمن معرفی مدیران گروه­های علمی به اختصار عناوین مقررات آموزشی را برای دانشجویان بیان نمودند. جلسه فوق با سخنان مشاور مرکز در خصوص آرامش روانی دانشجویان در زمان تحصیل ، اجرای موسیقی سنتی و پذیرایی خاتمه یافت.

 

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸