اطلاعات تماس

تلفن واحد ریاست مرکز داخلی ۸ – 99 الی 02188381590
تلفن واحد آموزش مرکز داخلی ۱ – 84 و 95 و 02188381593
تلفن واحد مالی مرکز داخلی ۵ – 02188381596
تلفن واحد حراست مرکز ۰۲۱۸۸۳۸۱۵۷۵
فکس مرکز ۰۲۱۸۸۳۸۱۵۸۶
آدرس پست الکترونیک واحد ریاست مرکز info@karad.co
آدرس پست الکترونیک واحد آموزش مرکز university@karad.co
آدرس پستی تهرن – میدان هفتم تیر – خیابان بهارمستیان – پلاک 47
کد پستی ۱۵۷۴۷-۱۸۹۵۱