برای تماس با مرکز آموزش علمی کاربردی، با شماره تلفن گویا تماس حاصل نموده و داخلی مورد نظر را شماره گیری نمایید.

شماره تلفن گویا: ۸۸۳۸۱۵۹۰ الی ۸۸۳۸۱۵۹۹ 

ریاست مرکز داخلی ۴۰۰
مدیر آموزش داخلی ۲۲۰
کارشناسان آموزش داخلی ۲۰۹- ۲۱۰
کارشناس فارغ التحصیلان داخلی ۲۰۸
کارشناس دبیرخانه داخلی ۱۳۴
مدیر اداری مالی داخلی ۲۳۶
کارشناس مالی دانشجویی داخلی ۲۳۴
کارشناس انفورماتیک داخلی ۲۳۵
حراست داخلی ۱۰۰

آدرس پست الکترونیک:

ریاست  info@karad.co
آموزش  university@karad.co
اداری مالی fa@karad.co
انفورماتیک it@karad.co

آدرس: تهران، میدان هفت تیر، جنب مسجد الجواد، خیابان بهارمستان، پلاک ۴۷

کد پستی: ۱۵۷۴۷۱۸۹۵۱