مراسم تجلیل از برگزیدگان نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار با حضور جناب آقای دکتر امید ریاست دانشگاه جامع علمی کاربردی، سرکار خانم بروجردی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی، جناب آقای دکتر موسی زاده مدیرکل پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی، مدیران ستادی، مدیران مراکز نوآوری و مراکز رشد واحدهای استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی در روز چهارشنبه مورخ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ سالن ۹ دی سازمان مرکزی این دانشگاه برگزار گردید. شایان ذکر است از مرکز کاراد سرکار خانم شیوا شعبانی مدیر مرکز نوآوری در این جلسه حضور داشتند.

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸