تقدیر از دانشجویان برگزیده مسابقات “ایده برتر”، “بهترین طرح کسب و کار”، “کتابخوانی”، دانشجوی نمونه در حوزه پژوهش و استاد فعال در حوزه پژوهش، طی مراسمی با حضور جناب آقای دکتر موسوی راده مدیر محترم کل پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی ، جناب آقای دکتر پورجاوید ریاست محترم مرکز کاراد، سرکار خانم مهویدی زاده مدیر محترم آموزش مرکز کاراد، جناب آقای کتانی رئیس محترم اداره حمایت از طرحهای پژوهش و فناوری واحد استان تهران شرق، سرکار خانم شعبانی مسئول محترم واحد پژوهش و کارآفرینی، روز دوشنبه مورخ ۱۵ بهمن ۹۷ در سالن همایش مرکز کاراد صورت پذیرفت.