کارگاه “گردشگری سلامت” در روز سه شنبه مورخ ۲۷ فروردین ۱۳۹۸، توسط مدیرگروه گردشگری و استاد مربوطه، سرکار خانم جمالی در سالن همایش مرکز با حضور جمعی از دانشجویان مرکز برگزار گردید.

این کارگاه در خصوص سلامت و اهمیت سلامتی در حوزه گردشگری برگزار گردید.