پیام ریاست مرکز

سپاس خداوندی که انسان را به زیور علم و دانایی آراسته و رحمت بی پایان خود را بر وی ارزانی داشته است فرا رسیدن بهار طبیعت و سال جدید را به تمام اساتید و دانشجویان عزیز بویژه دانشجویان جدیدالورود تبریک و تهنیت عرض می نمایم.

دانشگاه ها بعنوان کانون امید به پیشرفت و تعالی جامعه وظیفه ی تولید علم و آگاهی را بر عهده دارند و این مهم با سخت کوشی، جدیت و پشتکار اساتید و دانشجویان عزیز رقم خواهد خورد.

مرکز آموزش علمی کاربردی تلاشگران اندیشه کاراد نیز با وفاق شما بزرگواران برای توسعه هر چه بیشتر علمی، آموزشی، فرهنگی تمام مساعی خود را در جهت شکوفایی استعدادها و خلاقیت دانشجویان صرف خواهد نمود تا دستیابی به یک مرکز پویا و بالنده ممکن گردد.

مایه سربلندی و خرسندی است که افتخار خدمتگزاری به اینجانب ارزانی داشته که از این حیث شاکر درگاه خداوند منانم و در نهایت از محضر آفریدگار حکیم استمرار توفیقاتتان را در جمیع جهات خواستارم.

                   سجاد فرهادی

                    رییس مرکز

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸