نهمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت

معرفی جشنواره:
جشنواره‌ی درون دانشگاهی حرکت، ویژه انجمنهای علمی دانشجویی مراکز آموزشی علمی کاربردی در سراسر کشور حرکتی است سراسری بین انجمن های علمی دانشجویی، برای شکوفایی استعدادهای شگرف جوانان خلاق و اندیشمند ایرانی، برای اعتلای ایران و ایرانی و برای ارتقاء موقعیت و اندیشه‌های کمال‌جویی ایرانی و برای ایجاد فردایی بهتر، ایرانی‌آبادتر و آزادتر در پرتو اراده‌ و استعدادهای جامعه دانشجویی کشور که همه ساله برگزار می‌شود. این جشنواره تلاش می کند تا مبنا و مبداء حرکتی نوین برای سازماندهی فعالیت‌های علمی دانشجویی باشد.
این جشنواره سالانه توسط معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی با همکاری واحدهای استانی و مراکز آموزش علمی کاریردی سراسر کشور برگزار می شود.

اهداف:
– شناسایی انجمن های علمی دانشجویی موفق و تقدیر از فعالان این انجمن ها
– انعکاس فعالیت‌های الگو و موفق
– ایجاد تحرک توام با جهت دهی فعالیت های انجمن های علمی دانشجویی
– ایجاد زمینه به منظور هم افزایی انجمن های علمی دانشجویی از طریق انتقال تجارب موفق
– ایجاد بستر مناسب به منظور آشنایی صاحبان صنایع و معادن، حرف و مشاغل، سازمان های دولتی و غیردولتی با ظرفیت ها و توانمندی های انجمن های علمی دانشجویی
– تأکید بر هم  افزایی، تکثیر ایده های خلاق و ایجاد انگیزه و نشاط در محیط دانشجویی

رشته های جشنواره:
– انجمن علمی برگزیده
– کتاب
– نشریه علمی
– فعالیت علمی خلاقانه
– مسابقه علمی
– محتوای دیجیتال
– اختراع
– کارآفرینی
– بخش ویژه

 

ثبت نام اولیه :

دانلود دستورالعمل جشنواره حرکت