منبع سئوالات : 
کتاب مدیریت پذیره (فرانت آفیس)
مولف:   سید امید آقا میری
انتشارات :  دفتر پژوهش های فرهنگی

لطفا به تمامی سئوالات زیر پاسخ داده و دکمه ارسال را بزنید.

مثال: ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹