دانشجوی محترم
برای شرکت در مسابقه ماه مبارک رمضان بعد از تکمیل اطلاعات خود به سئوالات زیر پاسخ دهید.