با توجه به اینکه يكي از مؤلفه‌هاي مهم و اصلي كشورهاي در حال توسعه و بطور خاص كشور ما حركت از اقتصاد مبتني بر منابع زيرزميني به سمت اقتصاد دانش بنيان، با مؤلفه كارآفريني و كارآفرينان است. معمولاً منشاء تحولات بزرگ در توسعه اقتصاد دانش بنيان، توسعه كارآفريني و وجود افراد خلاق، نوآور و مبتكر در عرصه اقتصادي كشورهاست. در اين حركت بنيادي، دانشگاهها نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند. “مرکز علمی کاربردی تلاشگران اندیشه کاراد” با هدف توسعه كارآفريني و تلاش در جهت حركت به سوي دانشگاه كارآفرين، كار خود را در “مرکزکارآفرینی و کلینیک مشاوره”، آغاز نموده است.

امید است در پناه حق تعالی، بتوانیم در راستای ارتقاء، رشد، تعالی و پویایی دانشجویان، کارکنان و اساتید دانشگاه در عرصه های مختلف جامعه، کسب و کار و دانشگاه گامی بلند برداشته و در راستای بالا بردن سطح فرهنگ کارآفرینی و رشد اقتصادی کشور نقش به سزایی داشته باشیم.

دکتر شیوا شعبانی

مسئول مرکز کارآفرینی

Shiva.shabani@ut.ac.ir

 مقدمه:

در سالهای اخیر با پیگیری سیاست­ها وبرنامه‌های توسعه علمی، خوشبختانه شاهد رشد قابل توجه تولیدات علمی در کشور بوده‌ایم، ولی آنچه که می‌تواند این رشد را به توسعه پایدار کشور تبدیل نماید و موجب پویایی و اثربخشی مؤسسات علمی شود، به‌کارگیری و تجاری‌سازی دستاوردهای علمی در جهت تعالی و رفاه جامعه است. با توجه به اینکه
یکی از مؤلفه‌های مهم و اصلی کشورهای در حال توسعه و بطور خاص کشور ما حرکت از اقتصاد مبتنی بر منابع زیرزمینی به سمت اقتصاد دانش بنیان، با مؤلفه کارآفرینی و کارآفرینان است. معمولاً منشاء تحولات بزرگ در توسعه اقتصاد دانش بنیان، توسعه کارآفرینی و وجود افراد خلاق، نوآور و مبتکر در عرصه اقتصادی کشورهاست. در این حرکت بنیادی در دنیا دانشگاهها نقش ویژه‌ای ایفا نموده‌اند. مرکز علمی کاربردی تلاشگران اندیشه کاراد با هدف توسعه کارآفرینی و تلاش در جهت حرکت به سوی دانشگاه کارآفرین کار خود را در دفترکارآفرینی و کلینیک مشاوره، آغاز نموده است.

امید است در پناه حق تعالی، بتوانیم گامی در راستای رشد اقتصادی کشور و کمک به پویایی دانشجویان، کارکنان مرکز و اساتید دانشگاه در عرصه های مختلف جامعه، کسب و کار و دانشگاه داشته باشیم.

 برنامه ها و راهبردها

 اهداف

 سیاست ها و برنامه ها

 چشم انداز (آرمان) مرکز

 ارزش‌های بنیادی مرکز

 رسالت (مأموریت)

 هدف های بلند مدت مرکز کارآفرینی

  هدف‌های فرعی مرکز کارآفرینی

 نقاط قوت مرکز کارآفرینی دانشگاه برای دستیابی به هدفهای بلند مدت

 نقاط ضعف مرکز کارآفرینی دانشگاه برای دستیابی به هدف‌های بلند مدت

 فرصت‌های مرکز کارآفرینی دانشگاه برای دستیابی به هدف‌های بلند مدت

 تهدیدهای مرکز کارآفرینی دانشگاه برای دستیابی به هدف‌های بلند مدت

 استراتژیهای فرعی (پشتیبان)

 هدف‌های میان مدت

 برنامه‌های عملیاتی برای تحقق هدف‌های برنامه پنج‌ساله

مرکز کارآفرینی کاراد، در راستای ترویج فرهنگ کارآفرینی و کمک به تسریع راه اندازی کسب و کارها به دانشجویان و افراد حقیقی و حقوقی در موارد زیر مشاوره می دهد.

۱- شناسایی و خلق فرصت های کارآفرینانه

۲- ایده پردازی

۳- راه اندازی کسب و کار

۴- آشنایی با قوانین و مقررات کسب و کارها، ثبت شرکت، ثبت اختراع، ثبت ایده و …

۵- تامین سرمایه مالی و تجهیز امکانات

۶- مدیریت کسب و کار

۷- مدیریت منابع انسانی (گزینش، استخدام، آموزش)

۸- بازاریابی، تبلیغات و برندینگ

۹- فروش محصولات/خدمات

۱۰- توسعه محصول جدید

۱۱- تهیه مدل کسب و کار Business Model

۱۲- تهیه طرح کسب و کار Business Plan

فرم عضویت در مرکز کارآفرینی

۱- تألیف

۲- ترجمه

مرکز کارآفرینی به مناسبت “هفته جهانی کارآفرینی” کارگاه های زیر را به صورت رایگان برگزار می نماید: