مرکز کارآفرینی به مناسبت هفته کتاب، کتابخوانی، از باغ کتاب تهران بازدید می نماید.

زمان بازدید:

روز سه شنبه، ۲۲ آبان ۹۷، ساعت حضور در محل: ۱۰ صبح

مکان بازدید: 

مسیر ماشین رو:

آدرس۱: میدان ونک،بزرگراه حقانی ، مسیر غرب به شرق ،بعد از تقاطع بزرگراه شهید مدرس ، خروجی کتابخانه ملی، باغ کتاب تهران .

آدرس ۲: بزرگراه شهید همت،مسیر شرق به غرب ، بعد از خروجی بزرگراه حقانی ،خروجی باغ موزه دفاع مقدس و باغ کتاب تهران .

مسیر متروی باغ کتاب تهران:

آدرس ۳ : مترو حقانی، ۱۰ دقیقه پیاده روی از میان باغ موزه دفاع مقدس ، بعد از پل ، باغ کتاب تهران (مسیر مستقیم)