مدیر آموزش: سرکار خانم طیبه مهویدی زاده  / برای مشاهده رزومه کلیک نمایید.

برای ارتباط مستقیم با مدیر آموزش مرکز، فرم زیر را تکمیل نموده و ارسال نمایید.

مدیرگروه حسابداری بانکی، مدیریت شعب بانک، حسابداری مالی، امور بانکی:  سرکار خانم پروانه شبان طاهری  /   برای مشاهده رزومه کلیک نمایید.
مدیر گروه گردشگری:  سرکار خانم دکتر نگین کشاورزنیا  / برای مشاهده رزومه کلیک نمایید. 
مدیرگروه هتلداری، تشریفات و آشپزی: سرکار خانم آزاده عابدین زاده  /   برای مشاهده رزومه کلیک نمایید.
مدیرگروه مدیریت کسب و کار و امور بیمه: جناب آقای ایمان فتح الله نجارباشی /   برای مشاهده رزومه کلیک نمایید.