جلسه هم اندیشی با مدرسان مرکز، با حضور ریاست، مدیر آموزش، مدیران گروه و مدرسان مرکز بمنظور اطلاع رسانی در حوزه نحوه تدریس و مقررات مرکز، همچنین بیان مشکلات و پیشنهادات از سوی مدرسان مرکز، مهرماه ۱۳۹۷ در سالن اجتماعات مرکز برگزار گردید.