جلسه توجیهی دانشجویان ورودی جدید مهرماه ۱۳۹۸ به منظور آشنایی آنان با ضوابط، قوانین و آئین­ نامه­ های آموزشی دانشگاه جامع روز چهار­شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ با حضور ریاست، مدیر آموزش، مدیر حراست، مدیران گروه­های علمی،مدیر کلینیک مشاوره اشتغال کارآفرینی و مشاور مرکز در محل سالن همایش در محیطی پرشور و صمیمی برگزار گردید. ابتدا آقای دکتر فرهادی ریاست مرکز درخصوص اهمیت آموزش­های مهارتی و جایگاه دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی در بازار کار، تشویق دانشجویان به تحصیل با هدف و انگیزه، ارتقاء توانمندی­های فردی به منظور کسب موقعیت شغلی مناسب در جامعه به طور مبسوط سخنرانی کردند. سپس آقای شاهد مدیر کلینیک مشاوره اشتغال و کارآفرینی در خصوص چگونگی راه اندازی کسب و کارهای جدید و معرفی این واحد به عنوان پشتیبان و راهنمای دانشجویان مطالب مهمی را ایراد نمودند. در ادامه خانم تشکری مشاوره روانشناسی درمورد اهمیت تصمیم گیری در زندگی برای دانشجویان نکات مهمی را بیان نموده و در خاتمه مدیر آموزش ضمن معرفی مدیران گروه­های علمی به اختصار عناوین مقررات آموزشی را برای دانشجویان متذکر شدند.

جلسه فوق با صلوات بر محمد و آل محمد و پذیرایی از دانشجویان خاتمه یافت.

۴ آبان ماه ۱۳۹۸