اخبار

پیش ثبت نام

برای پیش ثبت نام در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۹ فرم زیر را تکمیل نمایید. زمان ثبت نام با شما تماس گرفته می شود.

فرم پیش ثبت نام

***مانند الگوی فوق وارد شود.

***مانند الگوی فوق وارد شود.

تصویر کپچا