برای ثبت نام در ترم مهر ۱۳۹۸ به صورت حضوری به مرکز آموزش علمی کاربردی کاراد مراجعه نمایید.

آدرس: تهران، میدان هفت تیر، خیابان بهارمستان، پلاک ۴۷

تلفن: ۸۸۳۸۱۵۹۰  الی 88381599 – داخلی 134-208-210