کاربر گرامی، پس از بررسی فرم پیش ثبت نام توسط کارشناسان آموزش، برای تکمیل مراحل ثبت نام در زمان مقرر، با شما تماس گرفته خواهد شد، لذا پاسخگو باشید.

***مانند الگوی فوق وارد شود.

***مانند الگوی فوق وارد شود.