دانشجویان علاقمند به عضویت و فعالیت در انجمن های علمی دانشجویی رشته خود می توانند از طریق فرم زیر در انتخابات شرکت نمایند.
🔺تاریخ برگزاری انتخابات: شنبه ۱۶ مردادماه ۱۴۰۰