به اطلاع دانشجویانی که متقاضی ثبت نام وام دانشجویی میباشند می رساند:

جهت ثبت اطلاعات فردی و درخواست وام از تاریخ ۹۸/۰۷/۱۵ لغایت ۹۸/۰۸/۲۸     

 به  پرتال دانشجویی سامانه صندوق رفاه دانشجویان  به آدرس www.swf.ir  مراجعه نمایند.

یادآوری می گردد دانشجویانی که در دو نیمسال گذشته از وام شهریه بانک قرض الحسنه مهر ایران استفاده می کنند نیازی به مراجعه مجدد به شعب بانک ندارند و صرفا درخواست خود را به مرکز آموزش ارائه نمایند.

  • مبلغ وام شهریه تحصیلی به ازای هر ترم مبلغ ۷،۵۰۰،۰۰۰ ریال می باشد.
  • دانشجویانی که از طریق ثبت نام در سایت عتبات دانشگاهیان، به عتبات مشرف شده اند  می توانند با ارائه مستندات در صورت تاهل مبلغ ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال و در صورت تجرد  مبلغ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال وام دریافت نمایند. درغیر اینصورت با ارائه صفحه ممهور به مهر خروج از کشور(پاسپورت) می توانند از وام عتبات به مبلغ ۷،۰۰۰،۰۰۰ ریال استفاده نمایند.