از دانشجویان مرکز جهت مشارکت و همکاری در نشریه دانشجویی در خصوص طراحی صفحات، گرافیک، تولید محتوا، عکس، خبر و …. دعوت به عمل می آید، خواهشمند است علاقمندان، نام و نام خانوادگی و حوزه موردنظر خود را به آدی تلگرام SHABANISHIVA@  ارسال نمایند.

 

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸