از دانشجویان مرکز جهت عضویت در انجمن علمی دانشجویی در خصوص برگزاری رویدادها و نمایشگاه ها، تولید محتوا، عکاسی، خبر و …. دعوت به عمل می آید، خواهشمند است علاقمندان، نام و نام خانوادگی و حوزه موردنظر خود را به آدی تلگرام SHABANISHIVA@  ارسال نمایند.

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸