“بازارچه نوروزی کارآفرینانه” در راستای معرفی و فروش محصولات دانشجویی در روز های شنبه، یکشنبه و دوشنبه مورخ ۱۱، ۱۲ و ۱۳ ام اسفندماه از ساعت ۱۱ الی ۱۸ در محل محوطه مرکز برگزار می گردد.